Traktorbagr

20130222_164828Pracujeme s traktorbagrem CASE 695 , což je universální kolový bagr a nakladač v jednom. S tímto strojem můžeme hloubit základy budov, bazény, rybníky, inženýrské sítě, vsakovací jámy až do hloubky cca. 6 metrů, drenáže...

Dále s tímto strojem můžeme nakládat a převážet materiály jako písek, suť, kameny, atd, uděláme skrývky zeminy, srovnáme nerovné pozemky, připravíme podloží pro komunikace.  Stroj je vybaven i paletizačními vydlemi, takže můžem skládat palety z kamionu a přepravovat po staveništi popřípadě vyzvednout do patra.

Cena :  750,-Kč/hod

Minibagr

20130221_164750jedná se o pásový minibagr Cat 301.8 s hmotností cca 1.800 kg a šířkou pouze 1metr, takže je ideální pro místa, kam se jiná technika nedostane a vzhledem k minimálnímu zatížení půdy, také na již upravené zahrady, protože po stroji nezůstanou vyjeté koleje a pozemek se nemusí opětovně rekultivovat.

Stroj je také vhodný k výkopům těsně podél zdí při zhotovování drenáží po obvodu domu, výkopům do hloubky až 2,3 metru jako jsou výkopy základů, přípojek inženýrských sítí, drobné terénní úpravy pomocí svahovací lžíce...

Cena :  500,-Kč/hod